Kalkula�ka hubnut�

Online kalkulátor hubnutí a BMI

Tabulka Vašeho hubnutí

varianta kJ/den dosažení cílové váhy
1. kJ/den
2. kJ/den
3. kJ/den
4. kJ/den
5. kJ/den
Přepočítat na:
kcal/den

Seřazeno od bezpečné varianty s průměrným úbytkem váhy 0,5 kg za týden.

Pokud zvýšíte Vaší pohybovou aktivitu, zvýší se i Váš vhodný denní přísun energie.

Pokud nepotřebujete vyšší kalorický přísun dosáhnete cílové váhy rychleji.

Vaše BMI je

Pro udržení Vaší stávající váhy

je Váš vhodný denní přísun energie:

kJ